Szkolenia

GRUPA KAPITAŁOWA SIMPLE Jest jednym z czołowych producentów Zintegrowanych Systemów Informatyczncyh, nasze produkty otrzymują status najlepszych dla Szkolnictwa Wyższego, z miesiąca na miesiąc liczba użytkowników systemu SIMPLE.EDU znacząco się zwiększa. Dlatego też chcąc zapewnić naszym Klientom swobodę w obsłudze użytkowanego systemu, realizujemy autorskie szkolenia podnoszące wiedzę z zakresu obsługi i administrowania systemem SIMPLE.EDU.

Powołany do tego celu Dział Usług Szkoleniowych realizuje cyklicznie Certyfikowane Szkolenia Grupowe. Oferta dotyczy szkoleń z oprogramowania autorstwa Grupy oraz programów współpracujących. Na życzenie klienta realizowane są również indywidualne warsztaty, dostosowane  do bieżących potrzeb użytkowników.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: serwis@bazus.pl

W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi informacjami.
X