Dofinansowanie i Leasing

Zapewniamy Państwu dostęp do informacji na temat bieżących źródeł finansowania inwestycji w IT oraz wsparcie w procesie ich pozyskania.

Dotacje, leasing, kredyt technologiczny to różnorodne formy wspracia beneficjentów, mających na celu wdrażanie Zintegrowanych Systemów Informatycznych. Wspólnie rozważamy korzyści, możliwości oraz wady poszczególnych form wsparcia finansowego i wybieramy tą najlepszą.
Warto podkreślić iż inwestycje w IT to dobry sposób na wprowadzenie Uczelni na drogę innowacji i zwiększania zysków. Przyczyniają się one do obniżania kosztów prowadzonej działalności gospodarczej oraz wzrostu atrakcyjności Szkoły na rynku.

Zachęcamy do skonatkotowania się z naszym Doradcą: biuro@bazus.pl

X