O firmie

W dniu 17.10.2015 roku Zarząd firmy SIMPLE S.A., jednostki dominującej w Grupie Kapitałowej SIMPLE, poinformował o połączeniu SIMPLE Invest Sp. z o.o. oraz BAZUS Sp. z o.o., poprzez przeniesienie na spółkę Invest całego majątku lubelskiego producenta systemu dziekanatowego BAZUS.
 
Wskutek połączenia, zgodnie z kodeksem spółek handlowych SIMPLE Invest wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki spółki BAZUS. Jest to informacja dla obecnych klientów i użytkowników systemu BAZUS, iż wsparcie techniczne użytkowanego oprogramowania oraz jego rozbudowa z dniem 17.10.2015 roku świadczona będzie przez SIMPLE S.A.
 
Dzięki przeprowadzonej akwizycji, oraz integracji modułów SIMPLE.ERP z systemem dziekanatowym Bazus, powstała nowa wersja platforma SIMPLE.EDU, która swoją funkcjonalnością obejmuje wszystkie obszary działalności jednostek oświatowych.

Co 3 Uczelnia w kraju korzysta z oprogramowania SIMPLE!

System dedykowany branży edukacyjnej, stał się jednym z najczęściej wybieranych Zintegrowanych Systemów Informatycznych do zarządzania Uczelnią Wyższą, a tym samym GRUPA SIMPLE liderem w zakresie informatyzacji branży edukacyjnej.

Działalność Grupy koncentruje się na wdrażaniu systemów dedykowanych, wspomagających zarządzanie instytucjami edukacyjnymi. Oferta obejmuje tworzenie oraz sprzedaż oprogramowania, usługi wdrożeniowe, szkoleniowe i eksploatacyjne, sprzedaż sprzętu komputerowego i sieciowego oraz doradztwo informatyczne, techniczne i biznesowe.
Grupa wykonuje również oprogramowanie pod konkretne zamówienia klienta.

X