Aktualności

11-09-2015 -

Zawiadomienie o połączeniu Spółek

Zarząd BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie informuje, iż w dniu 28.08.2015 w Sądzie Rejonowym Lublin- Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego złożono dokumenty planu połączenia SIMPLE Invest Sp. z o.o. oraz Bazus Sp. z o.o.
Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. w drodze przejęcia przez spółkę SIMPLE Invest Sp. z o.o. spółki Bazus Sp. z o.o., poprzez przeniesienie całego majątku spółki Bazus Sp. z o.o. na spółkę SIMPLE Invest Sp. z o.o.
Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów Spółki Przejmowanej połączenie Spółek zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym określonym w art. 516 § 6 k.s.h.

powrót
X